MENU

 516-456-988

LOGOWANIE

ILOŚĆ DNI SPŁATY

Otrzymujesz 1000 zł dzisiaj

spłacasz nam 1232 zł 22.02.2018
z których 1000 zł pożyczka, 232zł koszt pożyczki

22.02.2018 pożyczka zostanie całkowicie spłacona

Twoje dane

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny

Źródło dochodu
Wypłata pożyczki

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) jest MAŁY-KREDYT.PL Sp. z o.o. z siedzibą 85-064 Bydgoszcz, ul. K. Chodkiewicza 14/10, która przetwarza podane w formularzu o pożyczkę dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury udzielenia kredytu konsumenckiego. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
Załącznik: