MENU

 516-456-988

LOGOWANIE

Kontakt

 

MAŁY-KREDYT.PL Sp. z o.o

Infolinia : + 48 516 456 988
E-mail : kontakt@maly-kredyt.pl
Adres : K. Chodkiewicza 14/10 85-064 Bydgoszcz
Sąd Rejonowy dla m. st. Bydgoszcz w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000613508, NIP:967-137-59-38, REGON:364238610,
o kapitale zakładowym w wysokości 
200.000 PLN opłaconym w całości
Wpisany do rejestru KNF pod nr RIP000237

Konto do spłaty pożyczki :
Bank Spółdzielczy Nakło nad Notecią
67 8179 0009 0041 3350 2000 0010
(Prosimy na podane konto nie dokonywać Opłaty Rejestracyjnej) 

Konto do opłat rejestracyjnych :
Bank Pocztowy S.A.
16 1320 1117 2960 0812 2000 0001
(Prosimy na podane konto nie dokonywać spłaty pożyczkij)