MENU

 516-456-988

LOGOWANIE

Jak zwrócić

Dane odbiorcy: MAŁY-KREDYT.PL Sp. z o.o.

                           ul. K. Chodkiewicza 14/10 

                           85-064 Bydgoszcz

 

Numer rachunku Bank Spółdzielczy Nakło nad Notecią: 67 8179 0009 0041 3350 2000 0010

Tytuł przelewu:  „PESEL Pożyczkobiorcy”

 

Spłaty pożyczki możesz dokonać w dowolnie wybranym przez Ciebie banku, placówce Poczty Polskiej lub punkcie kasowym na podane powyżej konto bankowe. Po spłacie pożyczki będziesz mógł otrzymać kolejną pożyczkę, od razu gdy zaksięgujemy Twoją wpłatę na naszym koncie.

 

Brak płatności powoduje !

 

Koszty za opóźnienie

W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym terminie płatności, wysokość odsetek za opóźnienie oblicza się jako dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowiązującego w dniu zwrotu Pożyczki.

 

Wpływ na ocenę zdolności kredytowej

Opóźnione płatności wpływają na historię kredytową. Negatywna historia kredytowa ogranicza swobodne funkcjonowanie na rynku konsumenckim i prowadzenie działalności gospodarczej. Utrudnia korzystanie z usług finansowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych czy wynajmu lokalu.

 

Odzyskiwania wierzytelności

Niedotrzymanie terminów spłaty pożyczki zmusza nas do wszczęcia procedury windykacyjnej i daje możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w Biurach Informacji Gospodarczych.