MENU

 516-456-988

LOGOWANIE

FAQ

1. JAKIE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ ?

musisz być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, 

musisz posiadać stałe miesięczne udokumentowane dochody,

musisz mieć od 21 do 90 lat,

musisz mieć aktywny telefon komórkowy ,

musisz posiadać własny rachunek bankowy

 

2. W JAKI SPOSÓB OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ DROGĄ INTERNETOWĄ ?

1 Zadecyduj ile potrzebujesz gotówki i na jaki okres 

2 Wypełnij prosty wniosek o pożyczkę podając nam niezbędne dane abyśmy mogli podjąć decyzje kredytową.  TUTAJ

3 Dokonaj opłaty rejestracyjnej w wysokości 0,01 zł w celu uruchomienia procedury weryfikacji wniosku.

4 Odbierz decyzję kredytową a w przypadku pozytywnej decyzji i przyznaniu ci pożyczki, gotówka bezzwłocznie zostanie przekazana na twoje konto lub poprzez płatność GIRO

 

3. JAKIE DOKUMENTY I KOMU MUSZĘ PRZEDSTAWIĆ ABY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ ?

Nie wymagane są żadne dokumenty, tylko telefon komórkowy i konto w banku w Polsce. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o przesłanie wyciągów z konta z 3 ostatnich miesięcy.

 

4. JAK DŁUGO MUSZĘ CZEKAĆ NA DECYZJĘ ZWIĄZANĄ Z UDZIELENIEM POŻYCZKI ?

Złożony wniosek rozpatrzymy niezwłocznie po zarejestrowaniu Twojej Opłaty Rejestracyjnej.

 

5. JAKI JEST OKRES ZWROTU POŻYCZKI ?

Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacać pożyczkę w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat.

 

6. NA JAKIE KONTO NALEŻY DOKONYWAĆ SPŁATY POŻYCZKI ?

MAŁY-KREDYT.PL Sp. z o.o.

ul. K. Chodkiewicza 14/10 

85-064 Bydgoszcz

Numer rachunku Bank Spółdzielczy Nakło nad Notecią: 67 8179 0009 0041 3350 2000 0010

(Prosimy na podane konto nie dokonywać Opłaty Rejestracyjnej) 

 

7. CZY MUSZĘ PODPISYWAĆ UMOWĘ?

Tak, jeżeli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie na wskazany adres email otrzymasz komplet dokumentów (format PDF). Należy go wydrukować, podpisać jeden egzemplarz i odesłać na adres korespondencyjny. Po otrzymaniu podpisanego egzemplarza Umowy pożyczki, zostanie do Państwa odesłany jeden egzemplarz podpisany przez Pożyczkodawcę.

 

8. DLACZEGO MUSZĘ DOKONAĆ OPŁATY REJESTRACYJNEJ W WYSOKOŚCI 0,01 ZŁ ?

Musimy sprawdzić, czy konto podane we wniosku należy do Ciebie. Jeżeli dane dotyczące właściciela rachunku, jakie otrzymamy z banku będą się zgadzać z tymi, które podałeś we wniosku oraz wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany pieniądze przelejemy na podane konto tego samego dnia.

 

9. JAKA JEST ROCZNA RZECZYWISTA STOPA OPROCENTOWANIA MEJEJ POŻYCZKI (RRSO) ?

Wskaźnik RRSO jest często mylony z oprocentowaniem, bądź całkowitym kosztem pożyczki. W przypadku naszej oferty - krótkoterminowych pożyczek, spłacanych w częstych ratach - jest on nieproporcjonalnie wysoki. Zależność jest bowiem taka, że im krócej pożyczka jest spłacana i im więcej jest rat, które płaci Klient, tym ten wskaźnik szybciej rośnie. Ponieważ RRSO to wskaźnik, który nie był tworzony do oceny wartości pożyczek krótkoterminowych, w opinii naszych Klientów nie jest pomocny do oceny tego, czy pożyczka jest korzystna.

 

10. DLACZEGO MÓJ WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZOSTAŁ ODRZUCONY ?

Wszystkie wnioski o pożyczkę wpływające do MAŁY-KREDYT.PL są poddawane szczegółowej kontroli pożyczkowej. Nasi Specjaliści są zobowiązani do stosowania złożonej procedury weryfikacji dostępnych danych. Tylko pozytywny wynik weryfikacji pożyczkowej na każdym etapie pozwala nam na udzielenie pożyczki. Wniosek może zostać odrzucony, gdy dane Klienta są wpisane w bazie dłużników (BIG Infomonitor ), nie udało nam się skontaktować telefoniczne w celu weryfikacji lub weryfikacja ta nie przebiegła pomyślnie, Klient ma negatywną historię pożyczkową we MAŁY-KREDYT.PL lub ma aktualnie aktywną pożyczkę w naszej firmie- są to najczęstsze powody odrzucenia wniosku pożyczkowego.

 

11. CZY MOGĘ MIEĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ POŻYCZKĘ W TYM SAMYM CZASIE ?

Nie, w danym okresie możesz wziąć tylko jedną pożyczkę.

 

12. CZY MOGĘ SPŁACIĆ POŻYCZKĘ WCZEŚNIEJ ?

Oczywiście, jeżeli dokonacie Państwo wcześniejszej spłaty, koszt pożyczki zostanie proporcjonalnie obniżony.

 

13. CO SIE DZIEJE, KIEDY NIE SPŁACAM POŻYCZKI ?

firma MAŁY-KREDYT.PL zawsze w pierwszej kolejności stara się telefonicznie negocjować spłatę długu, jeżeli to nie przynosi rezultatu równocześnie wykonujemy czynności prewencji pośredniej w postaci wysłania monitu, staramy się być blisko naszych klientów, chcemy słuchać ich potrzeb, wyrażać zgodę lub nie na przedłużenie terminu spłaty.

 

15. CZY MAŁY-KREDYT.PL UDZIELA POŻYCZEK W INNEJ WALUCIE ?

Nie, MAŁY-KREDYT.PL udziela pożyczek tylko w złotówkach.

 

16. CZY SPRAWDZACIE SWOICH KLIENTÓW W BAZACH: KRD, BIG ERIF ?

Tak, firma MAŁY-KREDYT.PL sprawdza swoich Klientów w bazie BIG natomiast, firma MAŁY-KREDYT.PL nie sprawdza swoich Klientów w bazach KRD, ERIF.

 

17. JAKĄ KWOTĘ POŻYCZKI MOGĘ OTRZYMAĆ ?

kwota pożyczki uzależniona jest od dochodu jaki osiągasz, ale nie w kwocie n wyższej niż 1000 zł.

 

18. CZY OTRZYMAM POŻYCZKĘ, JEŻELI MAM INNĄ W INNEJ FIRMIE LUB BANKU.

Tak, firma MAŁY-KREDYT.PL udzieli pożyczki jeżeli posiadacie Państwo pożyczkę w innej instytucji.

 

19. CZY UDZIELACIE POŻYCZEK OSOBOM Z ZAJĘCIEM KOMORNICZYM ?

Tak, udzielamy.

 

20. KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD MAŁY-KREDYT.PL ?

Nad firmą MAŁY-KREDYT.PL  nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, natomiast działalność prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku oraz na podstawie ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami.